SCHŮZKA RADOSTÝNU

13.10.2014 08:39
V úterý 21. 10. od 16.30 ve škole. Dále Radostýn prosí o uhrazení členského příspěvku 100,- na každého žáka do 31. 10.