PŘEHLED ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ

02.10.2013 08:47

Škola nabízí dětem tyto kroužky:

Dramatický - pátek 13.30 - 14.15

Sportovní - asi středa 16.00 - 16.45

Šikovné ruce - keramika: čtvrtek 14.00 - 14.45 (někdy i déle, ale zase jen 1x za 14 dní - info bude vždy na nástěnce)

Turistický - úterky 1x za 14 dní

Vaření - středa nebo pondělí (ještě se rozhodne) 14.00 - 14.45 (i déle podle práce)

 

Platbu za období říjen - prosinec 150,- nutno uhradit do konce října. Další platba za leden - květen 250,- do konce ledna.