POZNÁMKY KE 2. POLOLETÍ

09.01.2014 13:12
 

 

  • Platba kroužků na další pololetí LEDEN – KVĚTEN 250,- (neplatí se za Dramatický kroužek).

  • Kdo ještě nezaplatil příspěvek 100,- na OS Radostýn, učiňte tak co nejdříve. V případě, že přispět nechcete, také nám to sdělte.

  • Pololetní prázdniny: v pátek 31. ledna 2014 (vysvědčení se vydává 30. ledna 1. vyučovací hodinu, dále vyučování dle rozvrhu).

  • Exkurze do Prahy – pro 4. a 5. ročník – ve středu 16. dubna 2014 (před velikonočními prázdninami), předpokádaná cena kolem 400,- (pracujeme na získání slevy), odjezd bude ráno v 5.40 z Lipníka! Sdělte písemně zájem.