DŮLEŽITÉ INFORMACE!!!

10.09.2013 10:00

V notýscích u svých dětí naleznete tyto poznámky, prosíme o kontrolu jejich splnění.

 

1) Nabídka soukromé hudební školy Přerov - sdělit zájem do středy 11.9.2013

2) V neděli vystoupí děti s Karkulkou na hodech od 14.30. Zkouška a sraz dětí s rekvizitami je ve škole v neděli ve 13.30.

3) Změna rozvrhu a zvonění - viz ROZVRH HODIN

4) Dotazník pro rodiče a vyplnění úvodní stránky v žákovské knížce

5) Donést do školy květinu na okno.

6) 26. září odpoledne od 15.30 společná informační schůzka rodičů na úvod školního roku.